logo
header

Velkommen til Torpa Fjellstyre

hst_DjuptjernskampenVelkommen til Torpa statsallmenning i Nordre Land kommune, Oppland. I dette fjellområdet mellom Valdres og Gudbrandsdalen kan du som er interessert i aktiviteter i frisk luft og flott natur, finne ditt drømmested. Jakt, fiske, fjellturer, naturstier, båtturer, tilrettelagte rasteplasser, bærplukking, spennende flora og fugleliv, godt preparerte skiløyper, rimelige overnattingsmuligheter og muligens møte med ei og anna hulder, kan vi tilby.

 

Sebu-Røssjøen med Djuptjernskampen bak

Les mer: Velkommen til Torpa Fjellstyre

Trening for elghund i Storlia 2018 avlyst!

På bakgrunn av årets fôrkrise og mangelen på vinterfôr for mange av bøndene etter en unormalt varm og nedbørsfattig sommer, samt en anmodning om mest mulig ro for dyrene på utmarksbeite på vegne av beitenæringen i Nordre Land, har Torpa fjellstyre i møte 09.08.2018 vedtatt å avlyse årets tilbud om elghund i Storlia 2018.

Avlysingen medfører at samtlige tildelte treningsdager (som tidligere annonsert og fordelt) kanselleres for hele treningsperioden fra 25. august til 14. september i 2018.

Personer som er tildelt treningsdager og som allerede har betalt treningsavgift vil få refundert beløpet.

Torpa fjellstyre beklager det inntrufne ovenfor de som er berørt, men ber om forståelse for at årets spesielle situasjon for bøndene nødvendiggjør at slike hensyn tas.

Nytt kart over Torpa statsallmenning og Synnfjellet

nytt turkart 2018Torpa fjellstyre har våren 2018 fått revidert turkartet over Torpa statsallmenning med Synnfjellet.

Det nye turkartet er oppdatert med tanke på innhold/tekst og skal være av en bedre kvalitet papirmessig i forhold til den forrige utgaven. Kartet er i målestokk 1:50 000, og inkluderer hele Torpa statsallmenning med Synnfjellet og en del av områdene sør for dette. Kartet inneholder oppdatert informasjon om våre tilbud i statsallmenningen, turforslag, jakt- og fiskemuligheter, utleiehytter mm.

Turkartet kan bestilles ved å trykke på linken til høyre, og er ellers å finne ved utsalgsstedene i Torpa og omegn.

Bestill turkart over Torpa:

Untitled-2

Bestill bok om Torpa og Synnfjellet:

bok