logo
header

Velkommen til Torpa Fjellstyre

hst_DjuptjernskampenVelkommen til Torpa statsallmenning i Nordre Land kommune, Oppland. I dette fjellområdet mellom Valdres og Gudbrandsdalen kan du som er interessert i aktiviteter i frisk luft og flott natur, finne ditt drømmested. Jakt, fiske, fjellturer, naturstier, båtturer, tilrettelagte rasteplasser, bærplukking, spennende flora og fugleliv, godt preparerte skiløyper, rimelige overnattingsmuligheter og muligens møte med ei og anna hulder, kan vi tilby.

 

Sebu-Røssjøen med Djuptjernskampen bak

Les mer: Velkommen til Torpa Fjellstyre

Nye treningstider for elghund i Storlia

Etter en anmodning fra Nordre Land Sau og Geit foreslo Torpa fjellstyre å endre tidsrommet for organisert trening av elghund i Storlia fra nåværende 25. aug - 14. sept, til å gjelde fra 1. sept - 20. sept. Overnevnte forslag har ligget ute til offentlig ettersyn og sendt på høring til relevante berørte parter. 

Torpa fjellstyre behandlet saken i møte 23.05.2022 og fattet følgende vedtak:

Torpa fjellstyre endrer fra og med sesongen 2022 tidsrommet for organisert trening av elghund i Storlia i Torpa statsallmenning til å gjelde fra 1. september til og med 20. september. Reglement for treningsfelt for elghund i Storlia oppdateres på dette i pkt. 1, øvrige vilkår i reglementet beholdes uendret. Fjellstyret vil i løpet av 2023 starte på arbeidet med å revidere gjeldende beitevedtekter for Torpa statsallmenning. 

Nytt kart over Torpa statsallmenning og Synnfjellet

nytt turkart 2018Torpa fjellstyre har våren 2018 fått revidert turkartet over Torpa statsallmenning med Synnfjellet.

Det nye turkartet er oppdatert med tanke på innhold/tekst og skal være av en bedre kvalitet papirmessig i forhold til den forrige utgaven. Kartet er i målestokk 1:50 000, og inkluderer hele Torpa statsallmenning med Synnfjellet og en del av områdene sør for dette. Kartet inneholder oppdatert informasjon om våre tilbud i statsallmenningen, turforslag, jakt- og fiskemuligheter, utleiehytter mm.

Turkartet kan bestilles ved å trykke på linken til høyre, og er ellers å finne ved utsalgsstedene i Torpa og omegn.

Værvarsel Oppsjøen

Bestill turkart over Torpa:

Untitled-2

Bestill bok om Torpa og Synnfjellet:

bok