logo
header

Velkommen til Torpa Fjellstyre

hst_DjuptjernskampenVelkommen til Torpa statsallmenning i Nordre Land kommune, Oppland. I dette fjellområdet mellom Valdres og Gudbrandsdalen kan du som er interessert i aktiviteter i frisk luft og flott natur, finne ditt drømmested. Jakt, fiske, fjellturer, naturstier, båtturer, tilrettelagte rasteplasser, bærplukking, spennende flora og fugleliv, godt preparerte skiløyper, rimelige overnattingsmuligheter og muligens møte med ei og anna hulder, kan vi tilby.

 

Sebu-Røssjøen med Djuptjernskampen bak

Les mer: Velkommen til Torpa Fjellstyre

Reglement for småviltjakt i Torpa statsallmenning og Fellesstrekningen 2019

Torpa fjellstyre vedtok i møte 04.09.2019 å innføre følgende regulering for småviltjakta for 2019:

phpb9MO9XAM

Med hjemmel i fjelloven § 23 vedtar Torpa fjellstyre følgende:

Jakttid på rype (herunder både lirype og fjellrype):

Kun i begrenset periode, f.o.m. 15.09 t.o.m. 5.10.

Bag-limit/kvote 2019:

1 rype pr. jeger pr. dag og totalkvote på maksimalt 5 ryper pr. jeger i løpet av årets jaktsesong (gjelder både innen- og utenbygdsboende jegere). Flytting av kvoter mellom jegere og dager er ikke tillatt. Det er ikke fastsatt kvote for skogsfugl, men jegerne henstilles om å ikke skyte brunfugl. 

Øvrig småviltjakt, herunder jakt på skogsfugl og hare går som normalt (skogsfugl f.o.m. 15.09 t.o.m. 23.12, hare f.o.m. 15.09 t.o.m. 30.11), med unntak av i Fellesstrekningen hvor det IKKE tillates jakt på skogsfugl i perioden f.o.m. 1.11 t.o.m. 23.12.

Torpa fjellstyre har fortsatt igjen noen ledige jaktkort som inkluderer jakt på rype i begrenset periode! Jaktkort for fugl og hare på Inatur er å finne her.

logo inatur

 

Nytt kart over Torpa statsallmenning og Synnfjellet

nytt turkart 2018Torpa fjellstyre har våren 2018 fått revidert turkartet over Torpa statsallmenning med Synnfjellet.

Det nye turkartet er oppdatert med tanke på innhold/tekst og skal være av en bedre kvalitet papirmessig i forhold til den forrige utgaven. Kartet er i målestokk 1:50 000, og inkluderer hele Torpa statsallmenning med Synnfjellet og en del av områdene sør for dette. Kartet inneholder oppdatert informasjon om våre tilbud i statsallmenningen, turforslag, jakt- og fiskemuligheter, utleiehytter mm.

Turkartet kan bestilles ved å trykke på linken til høyre, og er ellers å finne ved utsalgsstedene i Torpa og omegn.

Bestill turkart over Torpa:

Untitled-2

Bestill bok om Torpa og Synnfjellet:

bok