logo
header

Velkommen til Torpa Fjellstyre

hst_DjuptjernskampenVelkommen til Torpa statsallmenning i Nordre Land kommune, Oppland. I dette fjellområdet mellom Valdres og Gudbrandsdalen kan du som er interessert i aktiviteter i frisk luft og flott natur, finne ditt drømmested. Jakt, fiske, fjellturer, naturstier, båtturer, tilrettelagte rasteplasser, bærplukking, spennende flora og fugleliv, godt preparerte skiløyper, rimelige overnattingsmuligheter og muligens møte med ei og anna hulder, kan vi tilby.

 

Sebu-Røssjøen med Djuptjernskampen bak

Les mer: Velkommen til Torpa Fjellstyre

Reglement for småviltjakta i Torpa statsallmenning og Fellesstrekningen 2018

Torpa fjellstyre vedtok i møte 05.09.2018 å innføre følgende reglement for småviltjakta i Torpa statsallmenning og Fellesstrekningen 2018:

phpb9MO9XAM

Med hjemmel i fjelloven § 23 vedtar Torpa fjellstyre følgende:

Jakttid på rype i 2018:
Fra og med 15.09 til og med 31.10.

Kvote/bag-limit:
2 ryper pr. jeger pr. dag og maksimalkvote på 7 ryper pr. jeger i løpet av jaktsesongen.
Med "ryper" menes både liryper og fjellryper.

Antall tilgjengelige kort 2018:
- utenbygdsboende med hund: 30 ukekort fordelt på tre ukes-perioder i tiden 15.09 - 05.10 (solgt via søknad og trekning via Inatur).

- utenbygdsboende uten hund: 30 ukekort fordelt på tre ukes-perioder i tiden 15.09 - 05.10 (resterende kort etter søknad og trekning er nå tilgjengelig via Inatur).

- innenbygdsboende med og uten hund: fritt kortsalg i perioden 15.09 - 31.10.

- i perioden etter de regulerte tre ukes-periodene, fra 06.10 til 31.10 legges det ut 37 døgnkort (1 tilgjengelig kort på ukedagene, 2 tilgjengelige kort på helgedagene), 10 ukekort, 6 sesongkort for utenbygdsboende med og uten hund. Disse kortene gjøres kun tilgjengelig for salg via www.inatur.no

- øvrig småviltjakt, herunder jakt på skogsfugl, hare og øvrige arter går som normalt.

Resterende og tilgjengelige kort for småviltjakt i Torpa statsallmenning er å finne her:
Småviltjakt - www.inatur.no

Harejakt - www.inatur.no

Nytt kart over Torpa statsallmenning og Synnfjellet

nytt turkart 2018Torpa fjellstyre har våren 2018 fått revidert turkartet over Torpa statsallmenning med Synnfjellet.

Det nye turkartet er oppdatert med tanke på innhold/tekst og skal være av en bedre kvalitet papirmessig i forhold til den forrige utgaven. Kartet er i målestokk 1:50 000, og inkluderer hele Torpa statsallmenning med Synnfjellet og en del av områdene sør for dette. Kartet inneholder oppdatert informasjon om våre tilbud i statsallmenningen, turforslag, jakt- og fiskemuligheter, utleiehytter mm.

Turkartet kan bestilles ved å trykke på linken til høyre, og er ellers å finne ved utsalgsstedene i Torpa og omegn.

Bestill turkart over Torpa:

Untitled-2

Bestill bok om Torpa og Synnfjellet:

bok