logo
header

Nytt kart over Torpa statsallmenning og Synnfjellet

Torpa fjellstyre har gitt ut nytt og oppdatert kart over Torpa statsallmenning og Synnfjellet. Kartutsnittet er noe større enn det gamle kartet, og nå har vi fått med hele Synnfjellet og områdene sør for dette. Det er også lagt inn skiløyper på kartet. På baksiden er det oppdatert informasjon om våre tilbud i Torpa statsallmenning, turforslag, hvilke fiskevann som kan fiskes i med kortet vårt og mye mer. I tillegg er det fine bilder fra området. Kartet koster kr 100 og kan kjøpes på ulike utsalgsplasser i området. Eller ta kontakt med fjelloppsynet for bestilling.hstblad

Bestill turkart over Torpa:

Untitled-2

Bestill bok om Torpa og Synnfjellet:

bok