logo
header

Regulering av småviltjakt i Torpa statsallmenning og Fellesstrekningen 2017

Årets beregninger viser en tetthet av rype i Torpa statsallmenning m/Fellesstrekningen på 10,4 ryper pr. km2 med en produksjon på 2,9 kyllinger pr. voksne par. Som følge av en moderat tetthet og kyllingproduksjon vedtok Torpa fjellstyre å innføre begrensninger i årets rypejakt.

 

Med hjemmel i fjelloven § 23, vedtok Torpa fjellstyre 29.08.2017, å innføre følgende reguleringer for småviltjakta 2017:

- Jakttid på rype kun i begrenset periode, fra og med 15. september til og med 5. oktober.

- Jakt på rype kun tilgjengelig via kjøp av ukes-kort i begrenset periode (3 ukes perioder, forhåndsolgte via Inatur i april). Dette gjelder kort for utenbygdsboende med hund (10 kort pr. uke) og utenbygdsboende uten hund (10 kort pr. uke). For innenbygdsboende vil vært fritt kortsalg som tidligere, men det tillates ikke jakt på rype etter 5. oktober.

- Bag-limit 2017: 1 rype pr. jeger pr. dag og totalkvote på maksimalt 5 ryper pr. jeger i løpet av årets jaktsesong (gjelder både innen- og utenbygdsboende jegere).

- Som et alternativ til rypejakt åpnes det opp for salg av treningskort for fuglehund fra og med 6. oktober (følger fastsatt reglement for treningsfelt fuglehund i Torpa statsallmenning).

- Øvrig småviltjakt, herunder jakt på skogsfugl, hare og øvrige arter går som normalt (fra og med 15. september til og med 23. desember), med unntak av i Fellesstrekningen hvor det ikke tillates småviltjakt i perioden fra og med 1. november.

 

Bestill turkart over Torpa:

Untitled-2

Bestill bok om Torpa og Synnfjellet:

bok