logo
header

Trening for elghund i Storlia 2018 avlyst!

På bakgrunn av årets fôrkrise og mangelen på vinterfôr for mange av bøndene etter en unormalt varm og nedbørsfattig sommer, samt en anmodning om mest mulig ro for dyrene på utmarksbeite på vegne av beitenæringen i Nordre Land, har Torpa fjellstyre i møte 09.08.2018 vedtatt å avlyse årets tilbud om elghund i Storlia 2018.

Avlysingen medfører at samtlige tildelte treningsdager (som tidligere annonsert og fordelt) kanselleres for hele treningsperioden fra 25. august til 14. september i 2018.

Personer som er tildelt treningsdager og som allerede har betalt treningsavgift vil få refundert beløpet.

Torpa fjellstyre beklager det inntrufne ovenfor de som er berørt, men ber om forståelse for at årets spesielle situasjon for bøndene nødvendiggjør at slike hensyn tas.

Bestill turkart over Torpa:

Untitled-2

Bestill bok om Torpa og Synnfjellet:

bok