logo
header

Reglement for småviltjakta i Torpa statsallmenning og Fellesstrekningen 2018

Torpa fjellstyre vedtok i møte 05.09.2018 å innføre følgende reglement for småviltjakta i Torpa statsallmenning og Fellesstrekningen 2018:

phpb9MO9XAM

Med hjemmel i fjelloven § 23 vedtar Torpa fjellstyre følgende:

Jakttid på rype i 2018:
Fra og med 15.09 til og med 31.10.

Kvote/bag-limit:
2 ryper pr. jeger pr. dag og maksimalkvote på 7 ryper pr. jeger i løpet av jaktsesongen.
Med "ryper" menes både liryper og fjellryper.

Antall tilgjengelige kort 2018:
- utenbygdsboende med hund: 30 ukekort fordelt på tre ukes-perioder i tiden 15.09 - 05.10 (solgt via søknad og trekning via Inatur).

- utenbygdsboende uten hund: 30 ukekort fordelt på tre ukes-perioder i tiden 15.09 - 05.10 (resterende kort etter søknad og trekning er nå tilgjengelig via Inatur).

- innenbygdsboende med og uten hund: fritt kortsalg i perioden 15.09 - 31.10.

- i perioden etter de regulerte tre ukes-periodene, fra 06.10 til 31.10 legges det ut 37 døgnkort (1 tilgjengelig kort på ukedagene, 2 tilgjengelige kort på helgedagene), 10 ukekort, 6 sesongkort for utenbygdsboende med og uten hund. Disse kortene gjøres kun tilgjengelig for salg via www.inatur.no

- øvrig småviltjakt, herunder jakt på skogsfugl, hare og øvrige arter går som normalt.

Resterende og tilgjengelige kort for småviltjakt i Torpa statsallmenning er å finne her:
Småviltjakt - www.inatur.no

Harejakt - www.inatur.no

Bestill turkart over Torpa:

Untitled-2

Bestill bok om Torpa og Synnfjellet:

bok