logo
header

Ledige elgjaktfelter i Torpa statsallmenning 2019-2022

phpEX4LQHAM IMG 0002 resized

Torpa fjellstyre har 2 ledige elgjaktfelter i Torpa statsallmenning for perioden 2019-2022.

Feltene Storlia og Lundseterlia er åpne for søknad på Inatur sine sider her, med søknadsfrist 02.05.2019. Begge jaktfeltene er i denne perioden lagt ut med prioritet for innenbygdsboende jaktlag (iht. Forskrift om jakt mv. i statsallmenning er det kommunegrensene pr. 28. oktober 2015 som definerer hvem som er innenbygdsboende).

Bestill turkart over Torpa:

Untitled-2

Bestill bok om Torpa og Synnfjellet:

bok