logo
header

Reglement for småviltjakt i Torpa statsallmenning og Fellesstrekningen 2020

Torpa fjellstyre vedtok i møte 02.09.2020 å innføre følgende regulering for småviltjakta i 2020:

Stegg stand

Med hjemmel i fjelloven § 23 vedtok Torpa fjellstyre følgende:

Jakttid på rype (herunder både lirype og fjellrype):

Kun i begrenset periode, f.o.m. 15.09 t.o.m. 13.10.

Bag-limit/kvote 2020:

1 rype pr. jeger pr. dag og totalkvote på maksimalt 5 ryper pr. jeger i løpet av årets jaktsesong (gjelder både innen- og utenbygdsboende jegere). Flytting av kvoter mellom jegere og dager er ikke tillatt. Det er ikke fastsatt kvote for skogsfugl, men jegerne henstilles om å ikke skyte brunfugl. 

Øvrig småviltjakt, herunder jakt på skogsfugl og hare går som normalt (skogsfugl f.o.m. 15.09 t.o.m. 23.12, hare f.o.m. 15.09 t.o.m. 30.11), med unntak av i Fellesstrekningen hvor det IKKE tillates jakt på skogsfugl eller hare i perioden f.o.m. 1.11 t.o.m. 23.12.

Torpa fjellstyre har fortsatt igjen noen ledige jaktkort som inkluderer jakt på rype. Jaktkort for fugl og hare på Inatur er å finne her.

Bestill turkart over Torpa:

Untitled-2

Bestill bok om Torpa og Synnfjellet:

bok