logo
header

Regulering av småviltjakt i Torpa statsallmenning 2021

Årets estimater viser en rypetetthet i Torpa statsallmenning m/Fellesstrekningen
i 2021 på 8,2 (5,3 – 12,7 ryper pr. km2 med en produksjon på 1,8 kylling/2
voksne.

På bakgrunn av årets takseringer og Gausdal fjellstyres vedtak om regulering av årets småviltjakt vedtok Torpa fjellstyre 03.09.2021 følgende regulering for småviltjakt i Torpa statsallmenning med Fellesstrekningen 2021 (hjemlet i fjelloven § 23):

  • Ingen jakt på rype høsten 2021 grunnet lav bestand kombinert med dårlig kyllingproduksjon. Dette gjelder både innen- og utenbygdsboende.

De som har kjøpt forhåndsolgte jaktkort via Inatur tilbys følgende alternativer:

  1. Tilbakebetaling av jaktkort (og evt. hytteleie) i henhold til fjellstyrets ordinære avbestillingsreglement.
  2. Tilbud om fuglehundtrening i hele statsallmenning og Fellesstrekningen i perioden fra og med 15. september til og med 31. oktober for kr. 600,-.
  3. Tilbud om småviltjakt på vanlig måte, med unntak av rypejakt (ingen tilbakebetaling av jaktkortet).
  • Øvrig småviltjakt, herunder jakt på skogsfugl og hare går som normalt (skogsfugl f.o.m. 15.09 t.o.m. 23.12, hare f.o.m. 15.09 t.o.m. 30.11), med unntak av Fellesstrekningen hvor det IKKE tillates jakt på skogsfugl i perioden f.o.m. 1.11 t.o.m. 23.12.
  • Bag-limit skogsfugl 2021: 1 skogsfugl pr. jeger pr. dag og totalkvote på 5 skogsfugl pr. jeger i løpet av årets jaktsesong. Jegerne henstilles om å ikke skyte brunfugl, dvs. orrhøne/røy.

Bestill turkart over Torpa:

Untitled-2

Bestill bok om Torpa og Synnfjellet:

bok