logo
header

Nye treningstider for elghund i Storlia

Etter en anmodning fra Nordre Land Sau og Geit foreslo Torpa fjellstyre å endre tidsrommet for organisert trening av elghund i Storlia fra nåværende 25. aug - 14. sept, til å gjelde fra 1. sept - 20. sept. Overnevnte forslag har ligget ute til offentlig ettersyn og sendt på høring til relevante berørte parter. 

Torpa fjellstyre behandlet saken i møte 23.05.2022 og fattet følgende vedtak:

Torpa fjellstyre endrer fra og med sesongen 2022 tidsrommet for organisert trening av elghund i Storlia i Torpa statsallmenning til å gjelde fra 1. september til og med 20. september. Reglement for treningsfelt for elghund i Storlia oppdateres på dette i pkt. 1, øvrige vilkår i reglementet beholdes uendret. Fjellstyret vil i løpet av 2023 starte på arbeidet med å revidere gjeldende beitevedtekter for Torpa statsallmenning. 

Værvarsel Oppsjøen

Bestill turkart over Torpa:

Untitled-2

Bestill bok om Torpa og Synnfjellet:

bok