logo
header

Begrensninger i rypejakta 2013

Torpa fjellstyre hadde møte 4. september 2013 for å vurdere behovet for begrensninger i årets rypejakt.

 

I Torpa statsallmenning utføres rypetaksering årlig via avstandsmetoden ”Distance Sampling”. Årlig taksering av lirypebestanden skal danne grunnlag for fjellstyrets forvaltning av arten. Årets rypetaksering viser en oppgang sammenlignet med fjoråret, noe som er positivt. Beregninger viser en rypetetthet i Torpa statsallmenning i 2013 på 6 ryper pr. km2 med en produksjon på 3,4 kylling/2 voksne, mot fjorårets 4 ryper pr. km2 og 2,4 kylling/2 voksne.

 

Det var enighet i fjellstyret om at det er behov for regulerende tiltak til tross for oppgang i lirypebestanden fra fjoråret. 

 

Med hjemmel i fjellovens § 23 vedtok Torpa fjellstyre følgende begrensninger for småviltjakta 2013:

  

     Kvotebegrensning/bag-limit innen- og utenbygdsboende:

       1 rype pr. jeger pr. dag eller inntil 5 ryper pr. jeger pr. uke

       (NB! 5 ryper pr. jeger pr. uke gjelder kun i regulert periode 15. sept – 5. okt).

                             

     Jakttid utenbygdsboende med eller uten hund:

       Jakt på rype kun f.o.m. 15. september t.o.m. 15. oktober

       (med unntak av de som allerede har kjøpt sesongkort (fra 1. april), for disse gjelder jakt på rype ordinær jakttid (t.o.m. 31. okt).

 

     Tilgjengelige jaktkort for utenbygdsboende 2013:

 

Regulert periode:

15. sept – 21. sept: utenbygdsboende med hund: 10 stk (utsolgt i april)

 

                                 utenbygdsboende uten hund: 10 stk

 

22. sept – 28. sept: utenbygdsboende med hund: 10 stk (utsolgt i april)

 

                                 utenbygdsboende uten hund: 10 stk

 

29. sept  - 5. okt:    utenbygdsboende med hund: 10 stk (utsolgt i april)

 

                                 utenbygdsboende uten hund: 10 stk

 

Perioden 6. okt – 15. okt:

 

                                 5 stk. døgnkort pr. dag (det selges kun døgnkort i denne perioden)

 

 

Som et alternativ til rypejakt åpnes det opp for salg av treningskort for fuglehund f.o.m. 16. oktober – t.o.m. 23. desember. 

Samtlige overnevnte jaktkort vil være tilgjengelige på www.inatur.no 

 

Øvrig småviltjakt, herunder jakt på storfugl, orrfugl og jerpe går som normalt. 

 

Det oppfordres til å vise måtehold i jaktutøvelsen og for øvrig til uttak av smårovvilt.

 

 

 

Værvarsel Oppsjøen

Bestill turkart over Torpa:

Untitled-2

Bestill bok om Torpa og Synnfjellet:

bok