logo
header

Gode fiskemuligheter i Torpa statsallmenning

maria_fisker
 
 
Fiskekartet viser oversikt over hvilke vann som inngår i vårt stangfiskekort. Merk at det er vann som er markert med stiplet linje innenfor farget område som inngår i stangfiskekortet.
 
 

Torpa fjellstyre kan tilby spennende fiske for liten og stor i 40 vatn innenfor og utenfor allmenningens grenser. Skogstjern med mye ørret, fjellvatn med stor ørret, elver og bekker med spennende kulper, isfiske etter storrøye, oterfiske etter alt som biter og garnfiske etter sik og ørret. Fiskekort kan kjøpes direkte gjennom INATUR (link her på siden), via SMS på oppslagstavler samt ulike utsalgsplasser i området.

Det er gjort avtaler med rettighetshavere utenfor statsallmenningen og med stangfiskekortet kan det fiskes i vatn i Synnfjellet, Synnfjorden og noen vatn i Fellesstrekningen i Gausdal. Fra 735 til 1300 moh finnes trivelige skogsvatn og flotte fjellvatn. Spennende fiske i elver (Dokkelva, Lenna) og i mindre bekker. Ett vatn tilrettelagt for rullestolbrukere. De fleste vatna ligger i kort gangavstand fra bilveg. 

Fiskebestand
Ørret i alle vatn, sik og røye i enkelte vatn. En del lokaliteter har naturlig rekruttering mens andre er avhengig av utsettinger.
Mange vatn med muligheter for ørret på over en kilo. Fisk på ca. 1/2 kg er ikke uvanlig. Storvokst røye i Sæbu-Røssjøen. En del vatn med bra med fisk som passer godt for barn (og voksne).

Fisketips
Godbiter: Oterfiske i Sæbu-Røssjøen, fjellfiske i Hita, matauk i Tretjernet og familiekos ved Folungtjerna. Her er det også barne-natursti.
For den pasjonerte fisker: Fjellvatna i Synnfjellet eller Røssjøkolltjernet. Flott aure i Storlægervatnet.
For familien: Folungtjerna, Tronhustjernet, Tretjerna, Oppsjøputten
For den gjennomsnittelige hobbyfisker: Storlægervatnet, Lenningsvatna, Svarttjernet, Lønvatnet og Skardtjernet.
For den svikefulle: Gausdal statsallmenning