logo
header

Fiskeregler for Torpa statsallmenning og Fellesstrekningen

Artikkelindeks

Generelt:

 1. All annen redskap enn stang, håndsnøre, støkrok (ved isfiske), oter eller garn er forbudt. I elver og bekker er det kun tillatt med stang eller håndsnøre. 

  I strømmende vatn (elver og bekker) er alt fiske forbudt i tiden fra og med 11. september til og med 15. oktober. I sjøer og tjern er fiske tillatt hele året, forutsatt at fisket foregår mer enn 50 meter fra fiskeførende innløps- eller utløpsos i perioden f.o.m. 11. september t.o.m. 15. oktober. 

  Bruk av motorbåt eller båt med elektrisk motor er forbudt, med unntak av Dokkfløyvatnet. Der kan det brukes motor med inntil 6 HK. Fiske fra båt eller annen flyteredskap er kun tillatt i Sæbu-Røssjøen, Synnfjorden og Dokkfløy.

 2. Stangfiske skal i henhold til fjellovas kap. XII, §28 være tillatt både for norske og utenlandske borgere i alle allmenningsvatn og elver.  Dette gjelder fiske med inntil 2 stenger eller 2 håndsnører fra land (også fra båt i Sæbu-Røssjøen, Synnfjorden og Dokkfløy).

  Innen den del av Fellesstrekningen som ligger i Gausdal er stangfiske ikke tillatt i Skjellbreia (gjelder ikke innenbygdsboende i Torpa) og Ormtjernet.Det kan fiskes i den nordvestre delen av Dokkfløy, fra den tidligere grensa mellom Dokkfløy og Dokkelva (kommunegrensa mellom Gausdal og Nordre Land) til Dokkelvas nåværende innløp i Dokkfløy. Det kan også fiskes langs den vestre bredden av Dokkelva innenfor Fellesstrekningen.

 3. Barn under 16 år er fritatt fra å løse fiskekort i statsallmenningen. Etter fylte 16 år t.o.m. 20 år er det gratis fiske med all lovlig redskap, men fiskekort likevel hentes hos kortutsteder.

 4. Ved garnfiske gjelder: ett garn er 25 meter langt og 1,5 meter dypt, evt. 4-6 meter flytegarn. All faststående redskap skal merkes tydelig med eiers navn, adresse og tlf.nr. Det er forbudt å ha garn stående ute til fangst mellom kl. 10.00 og 16.00. Garn som ikke er merket vil bli beslaglagt av fjelloppsynet.

 5. Isfiske er tillatt i alle allmenningsvatn innenfor grensene til Torpa statsallmenning. Vanlig isfiske med inntil 2 pilkestikker i bruk, defineres som stangfiske. Videre er det lov å bruke inntil 10 støkroker pr. kortinnehaver. Støkroker defineres som faststående redskap og skal merkes med navn, adresse og tlf.nr. Isfiske er ikke lov i Synnfjorden eller vatn i Synnfjell Sameie. 

 6. Det er tillatt for alle å fiske etter sik i Lenna hele året. Garn og håv kan benyttes i oktober måned. Ved garnfiske i Lenna er lovlig maskevidde maks 26 mm. Dette fisket er gratis, men fjellstyret må kontaktes i forkant. Ørret som tas under dette fisket skal settes ut igjen.

 7. Brudd på disse vedtektene/fiskereglene er straffbart etter fjellovens § 37.

 

    Fiskeregler for innenbygdsboende:

 

 1. Innenbygdsboende er personer som siste året har vært og fremdeles er fast bosatt i området der allmenningen ligger (grensene for gamle Torpa herred).

 2. Stangfiskekortet gjelder for alle vatn og elver i Torpa statsallmenning og Fellesstrekningen, med unntak av Oppsjøen, Store Skjervungen og Ormtjernet. Kortet gjelder også for følgende vatn i Synnfjell Sameige: Hita, Lønvatnet, Langvatnet, Hovdevatnet, Strangtj., Midtstrangtj., Djupstrangen (Fjellstrangen) og Bjerttjerna. Kortet gjelder også i Synnfjorden (ikke Prestpullen) og nordvestre del av Dokkfløyvatnet, fra tidligere grense mellom Dokkfløyvatnet og Dokkelva (nord for Storlibua). Det kan fiskes langs vestre bredd av Dokkelva i Fellesstrekningen. Isfiske kun i allmenningsvatn.

 3. Fiske med oter fra land er tillatt i alle allmenningsvatn og vatn i Synnfjell Sameie, med unntak av Oppsjøputten, Øvre og Nedre Budeiputten, Ongeltjerna, Rakafiskputten, Nytjernet, Olaputten, Tobekktjernet, Tronhustjernet og Folungtjerna. Fiske med oter fra båt er kun tillatt i Sæbu-Røssjøen og Dokkfløy (se avgrensing pkt. 1).

 4. Fiske med garn er tillatt i følgende vatn:
Navn Antall garn pr. fiskekort Tidsperiode
Øvre Lenningsvatn (delen innenfor Torpa statsallmenning) Maks 3 garn, største maskevidde 35 mm 01.06 - 31.08
Sæbu-Røssjøen (delen innenfor Torpa statsallmenning) Maks 3 garn, største maskevidde 35 mm 01.06 - 31.08
Svarttjernet Maks 3 garn, største maskevidde 35 mm 01.06 - 31.08
Dokkfløy (nordvestre del i Fellesstrekning og vestre bredd til grense i sør)* Maks 5 garn, største maskevidde 35 mm, fri maskevidde ved bruk av flytegarn** Hele året
Synnfjorden (ikke Prestpullen i sør) Fritt antall garn, største maskevidde 32 mm Hele året

*Innenfor et område på 200 meter nedenfor Dokkelvas utløp i Dokkfløyvatnet i den til enhver tids vannstand, er det forbudt med garnfiske.

**Flytegarn skal ikke benyttes nærmere enn 200 meter fra land til den enhver tids vannstand.

 

    Fiskeregler for utenbygdsboende og utlendinger*:

 

 1. Stangfiskekortet gjelder for alle vatn og elver i Torpa statsallmenning og Fellesstrekningen, med unntak av Oppsjøen, Store Skjervungen og Ormtjernet. Kortet gjelder også for følgende vatn i Synnfjell Sameige: Hita, Lønvatnet, Langvatnet, Hovdevatnet, Strangtj., Midtstrangtj., Djupstrangen (Fjellstrangen) og Bjerttjerna. Kortet gjelder også i Synnfjorden (ikke Prestpullen) og nordvestre del av Dokkfløyvatnet, fra tidligere grense mellom Dokkfløyvatnet og Dokkelva (nord for Storlibua). Det kan fiskes langs vestre bredd av Dokkelva i Fellesstrekningen. Isfiske kun i allmenningsvatn.

  *Etter fjellovens §28, 3. ledd er fiske med oter og faststående redskap kun tillatt for de som siste året har vært og fremdeles er fast bosatt i Norge.

 2. Fiske med oter fra land er tillatt ved alle vatn i Synnfjell Sameie ved løsing av eget døgnkort for oterfiske, samt fra båt i Sæbu-Røssjøen og Dokkfløy (se avgrensing pkt. 1).

 3. Fiske med garn er tillatt i følgende vatn:
  Navn Antall garn pr. fiskekort Tidsperiode
  Dokkfløy (nordvestre del i Fellesstrekning og vestre bredd til grense i sør)* Maks 5 garn, største maskevidde 35 mm, fri maskevidde ved bruk av flytegarn** Hele året
  Synnfjorden (ikke Prestpullen i sør) Fritt antall garn, største maskevidde 32 mm Hele året

  *Innenfor et område på 200 meter nedenfor Dokkelvas utløp i Dokkfløyvatnet i den til enhver tids vannstand, er det forbudt med garnfiske.

  **Flytegarn skal ikke benyttes nærmere enn 200 meter fra land til den enhver tids vannstand.
   

Fangstrapport for garnfiske og fiske med støkroker skal sendes fjellstyret etter endt sesong! Gjerne også rapport fra stangfiske.

 

    Diverse informasjon:

Fiskekort fås kjøpt hos Joker Torpa & Joker Etnedal, Lenningen fjellstue, Sport 1 på Dokka, Synnfjellporten, Spåtind Sport Hotell. Fiskekort kan også kjøpes via SMS/infotavler i fjellet og her.


Båter i Sæbu-Røssjøen kan leies ved Lenningen fjellstue (samt via SMS), båt i Synnfjorden eller Dokksfløy kan leies ved Joker Torpa. Redningsvester kan også leies på samme steder.


Hytter: Torpa fjellstyre har 4 utleiehytter (Lenningshytta, Røssjøkollhytta, Folungtjernhytta og Storlibua) i fjellet som kan leies her.


Turkart: Torpa fjellstyre har gitt ut et turkart som dekker Torpa statsallmenning med Synnfjellet. Kartet inneholder oppdatert informasjon med turforslag, jakt- og fiskemuligheter, skiløyper mm. 


Kontakt: Torpa fjellstyre, Nord-Torpvegen 375, 2880 Nord-Torpa. E-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Fjelloppsyn Truls Vesterås tlf: 97544177. Leder Kari Bjørkeli tlf: 91756395.