logo
header

Floraen i Torpa statsallmenning

skjeggklokkeSkjeggklokke

Skjeggklokka er dette fjellområdets stolthet og særegenhet. Denne fine planten vokser på kalkrik og i hovedsak solrike steder i dette fjellområdet mellom Nordre Land, Etnedal, Nord-Aurdal og Gausdal. Nærmeste kjente voksested er Karpatene, så vi er alene i Nord-Europa om å kunne beskue denne fine planta. Det gjøres for tiden et mer omfattende registreringsarbeid for å kartfeste voksestedene.

Skjeggklokka blomstrer vanligvis i siste halvdel av juli og blomstrene står det meste av august. Det beste tipset for å se skjeggklokka, er å stoppe ved Storlægerplassen og kikke i vegkanten ned mot Trejernet. Videre vil Skjeggklokka kunne ses langs hovedstien opp mot Røssjøkollene. Hele lia opp mot Snuen, Røssjøkollene og Solskiva vil en i juli/august kunne finne skjeggklokke om en leter litt.