logo
header

Varierte muligheter i Torpa statsallmenning

Dag_m_barn_RssjkI Torpa statsallmenning er det ypperlige muligheter for å utøve et variert friluftsliv i et turvennlig og lett tilgjengelig område. I sommerhalvåret er det mange som velger dette området for å prøve fiskelykken i ca 40 vann samt noen elver. Det er gode turmuligheter med merkede stier, tilrettelagte naturstier og fine topper som gode turmål. Det kan leies båt i flere vann, tre gapahuker er satt opp på fine plasser, det er mange tilrettelagte rasteplasser og en fiskeplass for funksjonshemmede. På høsten er det gode muligheter for småviltjakt, med bl.a. rypejakt, skogsfugljakt og harejakt. Trening av jakthunder har vi også tilbud om. Om du er interessert i storviltjakt, er det mulighet for jaktlaget å søke jakt hvert 4. år. Molteplukking er også populært i dette fjellområdet. På vinteren er det et svært godt skiløypenett i området, mulighet for å prøve isfiske eller gå på toppturer. Trening av fuglehunder er det også tilbud om i vinterhalvåret. Hyttene våre leies ut til en rimelig pris hele året.