logo
header

Naturstier i Torpa statsallmenning

Skardberga natursti

Skardberga_mariaVed Lundsetra i Torpa Statsallmenning 5 km vest for Oppsjøkrysset og 6 km øst for Leningen ligger Skardberget natursti. Naturstien er laget av Torpa fjellstyre og stod ferdig i 2001. Den består av 9 informasjonstavler plassert langs en 5,5 km lang runde rundt Skardberga. Tavlene forteller om temaer knyttet til naturen i området, som planteliv, jakt, fiske, områdets ulike naturtyper, våre forfedres bruk av området, kulturlandskapet mm. Ellers passeres dyregraver, fine utsiktspunkt, en kilde med iskaldt vann, et fossefall samt et skiferbrudd.

Stien starter ved Lundsetra der det er parkeringsplass ved fylkesveien. Herfra følges seterveien ned gjennom seterområdet og gjennom et grustak. Videre går stien inn i Skardberga gjennom flott gammelskog med urskogpreg. Etter hvert kommer du opp i bjørkeskogen og fram til Skardtjernet, et lite vann med gode muligheter for fin ørretfangst. Tar du en liten avstikker østover fra tjernet kommer du opp på Kvitmosaberget, noe som absolutt kan anbefales for den som vil ha utsikt. I sørenden av Skardtjernet er det satt opp en gapahuk som kan benyttes for kortere eller lengre raster. Rett sør for Skardtjernet ligger et gammelt skiferbrudd med en spennende historie. Herfra er det nå ryddet og merket en avstikker sørover til Sionsplassen. Tilbake til naturstien ved skiferbruddet går stien vestover i fint turterreng med god utsikt mot Synnfjellet før den svinger nordover igjen mot Lundsetra langs myrer og småvann. På denne strekningen går du i et åpnere landskap med fjellbjørk, gamle furutre og myrområder før du kommer ned i blandingsskogen mot Lundsetra.

Sti_SkardbergaNaturstien ligger i et så spesielt og fint naturområde at det i verneplanprosessen for utvidelsen av Ormtjenkampen nasjonalpark er foreslått som naturreservat. Her kan det blant annet oppleves sjeldne fuglearter som trives godt i gammelskogen, flotte orkideer og sjeldne lav- og mosearter for den mer spesielt interesserte. Området inneholder også et nettverk av dyregraver som forteller om gamle fangsttradisjoner.

 

 

 

 

 

Folungtjerna natursti

 Folungtj_natursti_TavleVed Folungtjerna langt vest i Torpa Statsallmenning ca 2 km øst for Leningen har Torpa fjellstyre laget en natursti først og fremst beregnet på barn. Åtte tavler med naturrelaterte spørsmål med ulik vanskelighetsgrad er plassert langs traseen rundt tjernet som kalles Handicapdammen. Alle barn som svarer på spørsmålene, får en liten premie tilsendt i posten etter at sesongen er over. Spørsmålsark og blyanter er lagt ut i en kasse ved startpunktet på parkeringsplassen. Her er det også ei låst postkasse som svarskjemaet skal legges i. Rundt 100 barn går naturstien hvert år, men det er plass til mange flere. Naturstien supplerer Torpa fjellstyres tilbud til friluftsfolk i dette området med flere fiskevatn, rasteplasser, utleiehytte, gapahuk og utleiebåter på Sæbu-Røssjøen.