logo
header

Tilrettelagte plasser i Torpa statsallmenning

rrrjrumpaI Torpa statsallmenning blir det brukt en del ressurser på tilrettelegging og for brukere av området finnes mange muligheter for å stoppe opp for kortere eller lengre tid i området. Langs vegen finnes et tredvetalls større og mindre plasser der de fleste er tilrettelagt med rastebord. Mange av plassene har utedo og informasjonstavler. Til sammen har fjellstyret satt opp mer enn 30 bord/benker, 15 utedoer, 3 gapahuker, fire brygger for bevegelseshemmede, seks store informasjonstavler samt flere mindre. Det er videre tilrettelagt for av -og pålessing av båter ved Sæbu-Røssjøen.

 

 

 

Spesielle tilrettelagte plasser:

Handicapanlegget ved Folungtjerna med brygger, utedo med rullestolrampe, natursti rundt Handicapdammen, informasjonstavle, bord og benker samt grillplass.

Røssjørumpa med gapahuk, bord/benker, grillplass, bademuligheter, utleie av båter, vannkilde, informasjon mm.

Utsikten lenger øst i Statsallmenningen satt opp sikteskive mot fjelltoppene i området samt bord/benker og utedo.

Mange parkerer campingvogna på idylliske plasser langs vegen og bor noen dager her. Det er regler om at campingvognene ikke skal stå ubebodd i mer enn to døgn. Dersom det er ønskelig å ha campingvogna i fjellet over lengre tid, skal den parkeres på tilrettelagt lagringsplass for campingvogner ved Storlægerplassen. Kjører inn ved Tretjernet ca 3 km øst for Lenningen og 8 km vest for Oppsjøkrysset.