logo
header

Jakt i Torpa statsallmenning

Gode jaktmuligheter i Torpa statsallmenning

jakt_Torpa_statsallm_07Småviltjakt

Jakt på rype og skogsfugl er den mest populære jakta i Torpa statsallmenning og fellesstrekningen og mange løser kort årlig. For utenbygds jegere som jakter med hund starter fritt kortsalg den 6. oktober. Før denne datoen er det et begrenset antall kort pr uke (10 stk) som blir trukket ut  etter søknad (søknadsfrist 1. april). For innenbygdsboende og for de som jakter uten hund starter jakt på rype og skogsfugl den 15. september.

Mulighet for harejakt er også god i statsallmenningen. Det trekkes ut 15 jegere hver uke som får jakt de tre første ukene (fra den 15. sept). Det er vanligvis så få som søker at alle som ønsker å jakte en uke, får tilbud om jakt.

Utfyllende regler, jakttider, priser og annen informasjon om småviltjakt finner du under egen side.

 

Storviltjakt

Det er to felt for elgjakt i Torpa statsallmenning. Disse er ledig for søknad hvert 4. år. I 2015 er det ny mulighet for å søke på elgjakt i Torpa statsallmenning. Se mer under egen side for elg.

 

Rovviltjakt

Det er også mulig å drive lisensjakt på bjørn, jerv og ulv innenfor Torpa statsallmennings grenser. I utgangspunktet er det de som jakter elg som har denne rettigheten men ta kontakt med fjellstyret om det er aktuelt å f.eks. drive båsjakt på jerv.

For de som ønsker å drive jakt og fangst på mindre rovviltarter, er dette mulig ved løsing av småviltkortet. Dersom det er ønskelig å drive jakt utenom gjeldende tid for annen småviltjakt, så ta kontakt med fjellstyret ved fjelloppsynet.