logo
header

Elgjakt i Torpa statsallmenning

Elgjakt i Torpa statsallmenning

I Torpa statsallmenning er det to jaktfelt for elg; Storlia og Lundseterlia. Disse forvaltes sammen med Gausdal statsallmenning i et større driftsplanområde for begge statsallmenningene. Storlia og Lundseterlia leies ut hvert fjerde år, og i 2015 er feltene ledige for søknad neste gang. Søknad håndteres gjennom INATUR felles med andre ledige felt på statsallmenninger i Norge, søknadsfrist 30. april. Ledige jaktfelt lyses ut i mars/april og det kan søkes direkte på INATUR der det er mer informasjon og kart over jaktfeltene. Du kan også søke skriftlig på elgjakt. I så fall tar du kontakt med Steinkjer fjellstyre på tlf. 74 14 07 70 eller Fjellstyrene i Oppland tlf  61119570 som administrerer en felles søknadsprosess på all ledig elgjakt på statsallmenning i Sør-Norge. 

Det ene feltet er forbeholdt innenbygds jaktlag (jaktlag fra Nordre Land), mens det andre er forbeholdt utenbygds jaktlag.

Det har de siste årene blitt felt mellom 10 og 13 elger i statsallmenningen, med unntak av 2009 da det kun ble felt 5 dyr. Det deles nå ut ei grunnkvote på 65% av kvote og holdes derfor igjen nokså mange tilleggsdyr. Grunnkvoten i Torpa statsallmenning ligger på 7-8 dyr, men med mulighet for flere tilleggsdyr.

Prisen på elgjakt følger et prissystem der det betales inn en grunnpris pr dyr i grunnkvoten før jakta. Det betales så inn en kilospris for felte dyr der innbetalt grunnpris trekkes fra. Denne kilosprisen varierer avhengig av kjønn, alder, type dyr og størrelsen på dyret. Gjennomsnittelig kilospris på felte dyr ligger normalt i underkant av 70 kr pr kg.  

Under elgjakta er det også de siste årene tildelt 2 stk hjort på kvota i Torpa statsallmenning.elgjakt_Torpa_statsallm_08

Stor elgokse skutt ved Lenningsvatna i 2008.

Elgjakta 2010

elgkalv_ved_Oppsjen

Elgjakta i høst har gått bra i Torpa statsallmenning og det er tilsammen felt 10 elger på de to jaktfeltene. I Lundseterlia jaktfelt er det felt 5 elger ; 1 okse på nesten 250 kg og fire kalver. I Storlia jaktfelt er det også felt 5 elger; 2 voksne okser, 2 ungdyr og en kalv. I Gausdal og Torpa statsallmenning, som utgjør ett driftsplanområde, ble det til sammen felt 80 dyr. Dette er for valdet totalt 12 dyr mer enn i 2009 og for jaktfeltene i Torpa 5 dyr flere enn i fjor. Dette er siste året disse to jaktlagene har hatt jakt i statsallmenningen og fjellstyret takker for god innsats og godt samarbeid. Minner samtidig om at det er anledning til å søke på disse jaktfeltene neste år. Se mer under jaktsiden.