logo
header

Elgjakta 2010

elgkalv_ved_Oppsjen

Elgjakta i høst har gått bra i Torpa statsallmenning og det er tilsammen felt 10 elger på de to jaktfeltene. I Lundseterlia jaktfelt er det felt 5 elger ; 1 okse på nesten 250 kg og fire kalver. I Storlia jaktfelt er det også felt 5 elger; 2 voksne okser, 2 ungdyr og en kalv. I Gausdal og Torpa statsallmenning, som utgjør ett driftsplanområde, ble det til sammen felt 80 dyr. Dette er for valdet totalt 12 dyr mer enn i 2009 og for jaktfeltene i Torpa 5 dyr flere enn i fjor. Dette er siste året disse to jaktlagene har hatt jakt i statsallmenningen og fjellstyret takker for god innsats og godt samarbeid. Minner samtidig om at det er anledning til å søke på disse jaktfeltene neste år. Se mer under jaktsiden.