logo
header

Treningsfelt for elghund

Torpa fjellstyre har tilbud om treningsfelt for elghunder i Storlia lengst øst i Torpa statsallmenning. Området er ca 10 000 da og inntegnet på kart over Torpa statsallmenning. Gjeldende reglement for treningsfeltet er å finne her.

Interesserte kan søke treningskort via e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller per post til Torpa fjellstyre hvert år.

Reglement treningsfelt for elghund i Storlia, Torpa statsallmenning (vedtatt i sak nr. 17/17 - 12.06.2017)

1. Trening med elghund i treningsfeltet i Storlia kan foregå i tidsrommet fra og med 25. august til og med 14. september.

2. Treningsfeltet har følgende begrensninger: Se vedlagte kart (her).

3. Gyldig treningskort skal være med under treningen og skal forevises på forlangende til fjelloppsynet eller andre som har gyldig treningskort.

4. Det er ikke tillatt å bære våpen under treningen.

5. Alle hunder som tildeles treningsdager skal ha godkjent sauerenhetsbevis (såfremt hunden er gammel nok (minst 1 år)). Godkjent sauerenhetsbevis skal legges fram ved kjøp av kort.

6. Det er til enhver tid bare tillatt å benytte en hund i treningsfeltet. 

7. Eier og den som disponerer hunden er ansvarlig for enhver skade hunden forvolder. Eventuelle skader eller mistanke om skade på beitedyr skal umiddelbart meldes til fjelloppsynet og dyreeier. Torpa fjellstyre forbeholder seg retten til å kunne avvise tildeling av treningsdager til hunder som beviselig har vært involvert i skadesituasjoner på beitedyr, og kunne kreve fornyet sauerenhetsbevis før nye treningsdager tildeles.

8. Treningskort kan ikke overdras til andre uten i forståelse med rettighetshaver, Torpa fjellstyre v/fjelloppsynet.

Treningsfelt for fuglehund

Torpa fjellstyre kan tilby trening for fuglehunder i vinterhalvåret (1. januar til 1. april) i ca halvparten av statsallmenningen. Dette gjelder den vestlige delen av statsallmenningen med godt utgangspunkt ved Lenningen. Kort kan kjøpes på Inatur her

 
Regler for treningsfelt for fuglehunder i Torpa Statsallmenning:
 
Feltet har følgende avgrensning: Fra Leningen langs allmenningsgrensa til Djuptjernskampen. Fra Djuptjernskampen langs kommunegrensa til Gausdal til denne krysser fylkesvei 204. Deretter følger grensa fylkesveien til krysset til Gardseterveien, langs Gardseterveien ned til Lenna, deretter langs Lenna og tilbake til Leningen.
 
Priser: Døgnkort kr. 100,- pr. hund. Sesongkort kr. 200,- pr hund.
 
Det selges kort for feltet i perioden fra og med 1. jan til 1.april. I år når påsken inntreffer før 1.april kan feltet benyttes frem til Skjærtorsdag.
 
Det er kun tillatt å slippe en hund om gangen for hver kortinnehaver. Dersom noen ønsker å slippe flere hunder samtidig, skal det løses ekstra kort pr. hund for dette.
 
Det er ikke tillatt med motorferdsel i området.
 
Organisert bruk av feltet (eksempel jaktprøver/ treningssamlinger) skal avtales særskilt med fjellstyret.
Fjellstyret vil gå inn for å regulere antall hunder per dag, om antall hunder blir uforholdsmessig høyt.
 
Det er ikke tillatt å bære våpen under trening. Startpistol er heller ikke tillatt.
 
Gyldig treningskort skal medbringes under trening, og skal på forlangende vises til fjelloppsyn eller medlemmer av fjellstyret.
 
Ellers plikter hundeeier til enhver tid å holde seg orientert om gjeldene bestemmelser i nasjonal lovgivning, forskrifter, samt lokale vedtekter som kan influere på bruk av området til trening.