logo
header

Treningsfelt for fuglehund

Torpa fjellstyre kan tilby trening for fuglehunder i vinterhalvåret (1. januar til 1. april) i ca halvparten av statsallmenningen. Dette gjelder den vestlige delen av statsallmenningen med godt utgangspunkt ved Lenningen. Kort kan kjøpes på Inatur her

 
Regler for treningsfelt for fuglehunder i Torpa Statsallmenning:
 
Feltet har følgende avgrensning: Fra Leningen langs allmenningsgrensa til Djuptjernskampen. Fra Djuptjernskampen langs kommunegrensa til Gausdal til denne krysser fylkesvei 204. Deretter følger grensa fylkesveien til krysset til Gardseterveien, langs Gardseterveien ned til Lenna, deretter langs Lenna og tilbake til Leningen.
 
Priser: Døgnkort kr. 100,- pr. hund. Sesongkort kr. 200,- pr hund.
 
Det selges kort for feltet i perioden fra og med 1. jan til 1.april. I år når påsken inntreffer før 1.april kan feltet benyttes frem til Skjærtorsdag.
 
Det er kun tillatt å slippe en hund om gangen for hver kortinnehaver. Dersom noen ønsker å slippe flere hunder samtidig, skal det løses ekstra kort pr. hund for dette.
 
Det er ikke tillatt med motorferdsel i området.
 
Organisert bruk av feltet (eksempel jaktprøver/ treningssamlinger) skal avtales særskilt med fjellstyret.
Fjellstyret vil gå inn for å regulere antall hunder per dag, om antall hunder blir uforholdsmessig høyt.
 
Det er ikke tillatt å bære våpen under trening. Startpistol er heller ikke tillatt.
 
Gyldig treningskort skal medbringes under trening, og skal på forlangende vises til fjelloppsyn eller medlemmer av fjellstyret.
 
Ellers plikter hundeeier til enhver tid å holde seg orientert om gjeldene bestemmelser i nasjonal lovgivning, forskrifter, samt lokale vedtekter som kan influere på bruk av området til trening.