logo
header

Treningsfelt for elghund

Torpa fjellstyre har tilbud om treningsfelt for elghunder i Storlia lengst øst i Torpa statsallmenning. Området er ca 10 000 da og inntegnet på kart over Torpa statsallmenning. Gjeldende reglement for treningsfeltet er å finne her.

Interesserte kan søke treningskort via e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller per post til Torpa fjellstyre hvert år.

Reglement treningsfelt for elghund i Storlia, Torpa statsallmenning (vedtatt i sak nr. 11/22 - 23.05.2022)

1. Trening med elghund i treningsfeltet i Storlia kan foregå i tidsrommet fra og med 1. september til og med 20. september hvert år.

2. Treningsfeltet har følgende begrensninger: Se vedlagte kart (her).

3. Gyldig treningskort skal være med under treningen og skal forevises på forlangende til fjelloppsynet eller andre som har gyldig treningskort.

4. Det er ikke tillatt å bære våpen under treningen.

5. Alle hunder som tildeles treningsdager skal ha godkjent sauerenhetsbevis (såfremt hunden er gammel nok (minst 1 år)). Godkjent sauerenhetsbevis skal legges fram ved kjøp av kort.

6. Det er til enhver tid bare tillatt å benytte en hund i treningsfeltet. 

7. Eier og den som disponerer hunden er ansvarlig for enhver skade hunden forvolder. Eventuelle skader eller mistanke om skade på beitedyr skal umiddelbart meldes til fjelloppsynet og dyreeier. Torpa fjellstyre forbeholder seg retten til å kunne avvise tildeling av treningsdager til hunder som beviselig har vært involvert i skadesituasjoner på beitedyr, og kunne kreve fornyet sauerenhetsbevis før nye treningsdager tildeles.

8. Treningskort kan ikke overdras til andre uten i forståelse med rettighetshaver, Torpa fjellstyre v/fjelloppsynet.