logo
header

Setring og beitebruk i Torpa statsallmening

Telemarksfe_LundsetraSetring

Setringen i Torpa statsallmenning har foregått flere hundre år. Fortsatt finnes det noen aktive setrer. Lundsetra som består av flere setre beliggende sentralt i Statsalmmenningen har fortsatt dyr på et par av setrene. Videre er det dyr på Nysetra og på Nashaugsetra. Nashaugsetra driver fortsatt mjølkeproduksjon, noe som er gjort helt tilbake til 1600-tallet!. Rett sør for Oppsjøkrysset vil det fra 2011 komme på plass en bøling med skotsk høylandsfe.

Det er avsatt egne parseller for seter og tilleggsjord med tanke på fremtidige utvisninger i Torpa statsallmenning.

Beiting

Det er laget en egen beiteplan for Torpa statsallmenning.

I tidligere tider var beiteressursene i fjellområdet svært viktige for bygdene rundt Synnfjellet og det ble i tilknytning til setrer og feplasser beitet betydelig. Nå er dette en ressurs som det er betraktelig mindre etterspørsel etter, og det er god plass til beitende dyr i statsallmenningen i dag.

Storfebølingene som holder til på setrene, beiter fritt i Torpa statsallmenning. Det er også nå og da ungdyr som kommer inn fra nærliggende områder som benytter fjellbeitet.

Ved Tronhus slippes det hvert år hoppefølge sammen med en hingst. Antallet varierer mellom 10 og 25 hopper. Disse beiter i deler av statsallmenningen. Ved Lenningen slippes også hvert år et hoppefølge med omtrent like mange hester. Disse beiter også delvis innenfor Torpa statsallmenning. Hesteslippene er populære publikumsmagneter og de dagene disse hesteslippene finner sted samles gjerne mer enn 1000 ivrige tilskuere for å bivåne dette. 

Det beiter lite sau innenfor grensene til Torpa statsallmenning. I Storlia er det fast et par hundre sauer som benytter utmarksbeitet her. Ellers er det tilfeldig og sporadisk noen få sauer som beiter i statsallmenningen lenger vest.

 

Tamrein

I mange år har Torpa fjellstyre leid ut vinterbeite til Fram tamreinlag. Etter slitasje på området etter beite fra  mer enn 3000 rein mye i området rundt Røssjøkollene, ble det i fra 2006 bestemt å ha et opphold av reinsbeiting for å styrke vegetasjonen i dette området. Nå beiter det hver vinter fra begynnelsen på januar til påsketider ca 1500 rein i Synnfjellet utenfor statsallmenningens grenser.