logo
header

Torpa fjellstyre og Torpa statsallmenning

kaffekjeleTorpa statsallmenning ligger i Nordre Land kommune, sentralt i fjellområdene mellom sørlige deler av Gudbrandsdalen og Valdres med Gausdal Vestfjell som nabo i øst og Etnedal og Nord-Aurdal i vest. Det er flere adkomstmuligheter til området og kjøreavstand fra Osloområdet under 3 timer.

Torpa fjellstyre forvalter bruksrettigheter som jakt, fiske, setring og beite i Torpa statsallmenning og sammen med Gausdal fjellstyre enkelte rettigheter i Fellesstrekningen i Gausdal. Til sammen utgjør dette ca 100 000 da.

Statskog administrerer grunneierrettighetene som skog, ved, veger, hytteområder og grenser.

Norges fjellstyresamband (NFS) er en interesseorganisasjon for fjellstyrene. Du kan lese mer om fjellstyrene og fjellstyresystemet på hjemmesidene til NFS

I Torpa statsallmenning har Torpa fjellstyre lagt godt til rette for ulike friluftsaktiviteter i et fint og lettgått terreng barskog, fjellbjørkeskog og høyfjell. Det tilbys gode og varierte fiskemuligheter for stangfiske, isfiske, oter og garn. Fine jaktmuligheter etter rype, skogsfugl og hare samt storviltjakt (elg). Treningsmuligheter for elghund og fuglehund tilbys. Det leies ut trivelige villmarkshytter og området er godt tilrettelagt med rasteplasser, gapahuker, naturstier, fiskeplass for funksjonshemmede mm. Godt turstinett og gode skiløyper finnes også i området.