logo
header

Årsmelding og regnskap 2013

Årsmelding for Torpa fjellstyre inneholder en oversikt over fjellstyrets aktivitet og det som har skjedd i statsallmenningen siste året. I tillegg vises en del statistikk over eksempelvis småvilt- og storviltjakt, fiske- og fiskekultivering, oversikt over utleie av båter og hytter m.m. Årsmelding og regnskap for Torpa fjellstyre 2013 kan leses her: Årsmelding_Torpa_fjellstyre_2013