Årsmelding for Torpa fjellstyre 2010

Årsmelding for Torpa fjellstyre 2010 handler om Torpa fjellstyres aktivitet og hva som har skjedd i statsallmenningen siste året. I tillegg finner du en del statistikk gjennom mange år når det gjelder f.eks. småviltjakt, felt elg, utsetting av fisk, salg av jakt- og fiskekort, utleie av hytte og mye mer. Årsmeldinga kan du lese her: Årsmelding for Torpa fjellstyre 2010.pdf