logo
header

Fjelloppsynet

I fjellstyrer er det ansatt fjelloppsyn som tar seg av de daglige arbeidsoppgavene. Arbeidsoppgavene til fjelloppsynet er svært variert og omfatter følgende hovedarbeidsområder:

-Saksbehandling og administrasjon for fjellstyret

-Føre tilsyn med statsallmenninga for staten som grunneier

-Drive informasjon, tilrettelegging, skjøtsel, vedlikehold, registreringer og naturovervåking

-Fjelloppsyn er tildelt begrenset politimyndighet og skal forebygge miljøkriminalitet og bidra til at offentligrettslige bestemmelser overholdes og ivareta både lokale og statlige oppsynsinteresser i området. Fjelloppsynet skal også se til at grunneiers og rettighetshavers privatrettslige bestemmelser overholdes.