Fjellstyremøte 04.10.2016

Torpa fjellstyre gjennomførte et møte på Oppsjøhytta 04.10.2016. Følgende saker ble behandlet: Møteinnkalling og saksliste 04.10.16.

Referat fra møtet kan leses her.