Fjellstyremøte 08.10.2019

Torpa fjellstyre gjennomførte et fjellstyremøte på Synnfjellporten 08.10.2019.

Møteinnkalling og saksliste kan leses her.  Referat fra fjellstyremøtet med vedtak kan leses her.