Møte i Torpa fjellstyre 04.09.13

Onsdag 04.09.2013 hadde Torpa fjellstyre møte på Rådhuset i Nordre Land kommune for å diskutere følgende sak:

Møteinnkalling og saksliste 04.09.2013

Referat fra møtet 04.09.2013 er tilgjengelig her:Møtebok 04.09.2013Sak 33/13Sak 34/13