Fjellstyremøte 17.06.2014

Tirsdag 17.06.2014 hadde Torpa fjellstyre møte i Torpa statsallmenning. Følgende saker ble behandlet:

Møteinnkalling_og_saksliste_17.06.14Vedlegg_1Vedlegg_2Vedlegg_3,
Vedlegg_4Vedlegg_5Vedlegg_6Vedlegg_7.

 

Referat fra møtet 17.06.2014 er tilgjengelig her:
Møtebok_framsideSak_19_14Sak_20_14Sak_21_14Sak_22_14Sak_23_14
Sak_24_14Sak_25_14Sak_27_14.