logo
header

Fjellstyremøte 21.01.2015 og 10.03.2015

Torpa fjellstyre hadde møte på Fredheim Vel 21.01.2015. Referat fra møtet kan leses her: Referat_møte_21.01.2015.

 

Torpa fjellstyre hadde et fellesmøte med Gausdal fjellstyre på Segalstad Bru 10.03.2015, med et eget fjellstyremøte i etterkant. Referat fra fellesmøtet kan leses her: Referat_fra_fellesmøte_10.03.2015. Referat fra fjellstyremøtet som ble gjennomført i etterkant kan leses her: Referat_møte_10.03.2015.