Fjellstyremøte 28.04.2015

Torpa fjellstyre planlegger fjellstyremøte på Fredheim Vel i Aust-Torpa tirsdag 28.04.2015 kl. 10:00. Følgende saker planlegges behandlet: Møteinnkalling_og_saksliste_28.04.15. Vedlegg til sakene finnes her: