Fjellstyremøte 24.11.2015

Tirsdag 24.11.2015 gjennomførte Torpa fjellstyre et møte på Fredheim Vel. Følgende saker ble behandlet: Møteinnkalling og saksliste 24.11.2015.

 

Referat møtet 24.11.2015 kan leses her: Referat møte 24.11.2015.