Fjellstyremøte 15.03.2016

Tirsdag 15.03.2016 gjennomførte Torpa fjellstyre et møte på Nordre Land rådhus. Følgende saker ble behandlet: Møteinnkalling og saksliste 15.03.2016.

 

Referat fra møtet 15.03.2016 kan leses her: Referat møte 15.03.2016.