Fjellstyremøte 13.04.2016

Onsdag 13.04.2016 gjennomførte Torpa fjellstyre et møte på Nordre Land rådhus. Følgende saker ble behandlet: Møteinnkalling og saksliste 13.04.2016.

 

Referat fra møtet 13.04.2016 kan leses her: Referat møte 13.04.2016.