logo
header

Saker behandlet i Torpa fjellstyre

 rssjkollhytta_og_tjernet

Torpa fjellstyre har fjellstyremøter 6-7 ganger årlig. I tillegg har fjellstyret befaring en til to ganger pr år i statsallmenningen. Det er også vanlig med ett fellesmøte med Gausdal fjellstyre i året.

Sakslister, saker til offentlig ettersyn og møtereferat legges ut på denne siden. Dette gjelder fra første møte i 2011.

 

 

 

 

Saker til møte 24.01.11.pdf

Møtereferat 24.1.11.pdf

Saker til møte 26.04.11.pdf

Saker til møte 11.01.2012.pdf

Møtereferat 11.01.12.pdf

Saker til møte 15.02.12.pdf

Møtereferat 15.02.12.pdf