logo
header

Torpa fjellstyres økonomi

Inntekter:

Festeavgifter i overkant av 200 000 kr, salg av fiskekort (drøyt 100 000) og jaktkort (Ca 125 000) samt refusjon fra Statskog er de største inntektskildene for Torpa fjellstyre. Videre er det også gode inntekter på elgjakt og hytteutleie.

Utgifter:

I tillegg til lønnsutgifter, honorarer og kontingenter, bruker Torpa fjellstyre mye på fiskekultivering, tilrettelegging og vedlikehold av veger, anlegg og bygninger. Trykking av kort, annonsering, kontorutgifter og møteutgifter er andre faste utgiftsposter.

Torpa fjellstyre har en omsetning på i underkant av en million kroner i året.