logo
header

Langsua Nasjonalpark opprettet

Sti_mot_OrmtjernskampenVerneplan for Langsua i Oppland fylke ble vedtatt av Kongen i statsråd 11. mars. Langsua nasjonalpark er en utvidelse av den tidligere Ormtjernkampen nasjonalpark. Den nye nasjonalparken er på ca 537 kvadratkilometer. Verneplanen omfatter i tillegg til Langsua nasjonalpark fire nye landskapsvernområder og fem nye naturreservater. I tillegg er det eksisterende Hynna naturreservat utvidet. Verneplanen utgjør til sammen 1000 kvadratkilometer.

For Torpa statsallmenning vil deler av følgende verneområder ligge innenfor statsallmenningens grenser: Langsua nasjonalpark, Røssjøen naturreservat, Oppsjømyra naturreservat, Skardberga naturreservat og Storlægeret landskapsvernområde. Sistnevnte er deler av tidligere Fullsenn landskapsvernområde som ble tatt ut like før vedtaket ble gjort.

Mer om vedtaket finner du her.

Bildet viser sti mot Ormtjernkampen